Akaryakıt istasyonları kurulumu ve Akaryakıt Mühendisliği | Tel: +90 545 518 4591

Akaryakıt İstasyon Kurulumu

Vizyonumuz

Türkiye ve uluslararası pazarlarda akaryakıt servis istasyonları ve akaryakıt mühendisliği çözümlerinde konusuna hakim, güvenilir yapısıyla Sağlık–Emniyet–Çevre alanlarında da kalite ve müşteri memnuniyeti adına en iyi seviyede hizmet üreten firma statüsüne ulaşmaktır

Kalite Politikamız

Ekinoks Enerji Ltd. toplam kalite anlayışı ile çalışmaktadır. İşimiz ile ilgili tekliflerin verilmesinden satışına ve gerekli malzemelerin satın alınmasından sahada montajına kadar tüm yaptığımız çalışmalar önceden belirlediğimiz formlara ve prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

İşimizi yaparken:

• İşimizle ilgili her türlü kanun ve yönetmeliklere uygun çalışırız.

• Ithal edip sattığımız veya yerel temin ettiğimiz malzemeler kaliteli ve sertifikalıdır.

• İş emirleri, malzeme siparişleri, servis raporları, harcamalar, iş teklifleri ve yazışmalar firmamızın önceden belirlediği form ve standartlarda yapılır.

• İthal ettiğimiz malzemelerin montajları imalatçı firmalarından teknik ve emniyet eğitimlerini almış sertifikalı teknisyenler tarafından yapılır.

• Önceden hazırlanan teknik ve emniyet prosedürleri uygulanmakta ve becerinin yükseltilmesi için periyodik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu seminerlerin performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

• Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız, kalite politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Teknik beceri, iş ve çevre güvenliğimizi yükseltmek için konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Sağlık – Emniyet – Çevre Politikamız

Ekinoks Enerji olarak; iş kazası olmadan, çevreyi koruyarak ve insan sağlığına zarar vermeden çalışmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ediyoruz.

Ekinoks Enerji bünyesinde çalışan herkes Sağlık, Emniyet ve Çevre konularındaki sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından çok önemlidir. Çalışanlarımız SEÇ Politikasının ve kurallarının uygulanmasında aktif görev üstlenir.

• Kanunlara uygun hareket etmek ve performansımızı arttırmak için etkili bir SEÇ Yönetim Sistemi uygulamak

• Sürekli gelişim sağlamak için, günden güne yükselen standartlar paralelinde yeni hedefler belirlemek.

• Personel eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçları gidermek

• Personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde SEÇ performansını göz önünde bulundurmak